Video - Karosa B 731 ev.č. 8 DPMUL


Videos Karosa B 731 Karosa B 731 ev.č. 8 DPMULKarosa B 731 ev.č. 8 DPMUL

Karosa B 731 ev.č. 8 DPUL na linke 52 z dôvodu trolejbusovej výluky na kruhovom objazde nedaleko zastávky Klíše, Hvezda. Medzi zastávkami Gagarinova a Stavbařů.

Karosa, B 731, DPUL, ústi nad labem

Model

Videos

Duration: 2 minutes : 38 seconds
Author: tom142142
Vievs: 192 x
Rating: 0.0 / 5   (10 x)