Video - Karosa B 732 na MHD Žilina


Videos Karosa B 732 Karosa B 732 na MHD ŽilinaKarosa B 732 na MHD Žilina

Karosa B 732, ev. č.93, na linke č.26 prichádza na zastavku žel.stanica a odchádza smer Rosinská. 6.júla 2012

karosa b 732, linka č.26, mhd žilina

Model

Videos

Duration: 1 minutes : 12 seconds
Author: ahorag
Vievs: 32 x
Rating: 5.0 / 5   (3 x)