Video - Karosa B 732 na MHD Žilina


Videos Karosa B 732 Karosa B 732 na MHD ŽilinaKarosa B 732 na MHD Žilina

Karosa B 732, ev.č. 101 na linke č. 24 MHD Žilina smer Priehradná, 6.júla 2012

karosa b 732, mhd žilina

Model

Videos

Duration: 2 minutes : 55 seconds
Author: ahorag
Vievs: 7 x
Rating: 5.0 / 5   (2 x)