Video - Karosa B 732 na MHD Žilina


Videos Karosa B 732 Karosa B 732 na MHD ŽilinaKarosa B 732 na MHD Žilina

Karosa B 732 ev.č.101 DPMŽ na linke č. 24 prichádza na konečnú zastavku Priehradná, 6.júla 2012

karosa b 732, mhd žilina

Model

Videos

Duration: 1 minutes : 4 seconds
Author: ahorag
Vievs: 9 x
Rating: 5.0 / 5   (2 x)