Video - Karosa B931 E Ev.číslo7484 linka 213


Videos Karosa B 931 Karosa B931 E Ev.číslo7484 linka 213Karosa B931 E Ev.číslo7484 linka 213

Karosa, B931

Model

Videos

Duration: 10 minutes : 7 seconds
Author: bosko221
Vievs: 0 x
Rating: 5.0 / 5   (1 x)