Video - Karosa ŠL11 ev. č. 5505


Videos Karosa ŠL 11 Karosa ŠL11 ev. č. 5505Karosa ŠL11 ev. č. 5505

Košická Karosa ŠL11 ev.č. 5505 počas presunu z Kuriman do Košíc. V Kurimanoch sa podrobila rôznym opravám. Jazda v úseku Košice, Zelený dvor - Košice, Rampová ul.

Karosa, SL11, 5505, Kosice, Kurimany

Model

Videos

Duration: 4 minutes : 16 seconds
Author: JCXMedvidek
Vievs: 0 x
Rating: 5.0 / 5   (1 x)