Video - Karosa ŠM 16,5 (1969)


Videos Karosa ŠM 11 Karosa ŠM 16,5 (1969)Karosa ŠM 16,5 (1969)

z relácie Noc v archíve

5 16.5 SM 1969 klbovy kĺbový

Model

Videos

Duration: 58 seconds
Author: jaffarski
Vievs: 0 x
Rating: 0.0 / 5   (11 x)